Анализ и стратегии

Едно от ключовите предизвикателства пред всеки бизнес днес е правилната стратегия, която да осигури спазването на всички задължителни изисквания и постигането на ефективно и подходящо данъчно планиране. За да вземат правилното решение в избора на корпоративна стратегия за управление на данъчните рискове, мениджърите трябва да бъдат напълно информирани.

Как можем да ви помогнем?

Ние ще извършим независим изчерпателен данъчен анализ на вашите бизнес дейности, като се оценят и приложимостта на данъчните регулации за отклонение от данъчно облагане (трансферно ценообразуване, сделки между свързани цени, безвъзмездни сделки, други). Ние ще направим оценка на текущата ви данъчна позиция, ще анализираме съществуващите и потенциални рискове, и ще предложим стратегия за управление на данъчния риск на вашия бизнес.

Ние ще ви предложим съдействие във връзка с данъчното планиране и оценка както във връзка с конкретни сделки (договори, транзакции, сливания и придобивания, съдружия и други), както и при избор на подходящата данъчна структура за инвестиции и бизнес проекти през съществуващи предриятия и такива, които тепърва ще бъдат създадени.