Защита

Независимо от типа бизнес, компаниите неминуемо влизат в комуникация с данъчната администрция в определен етап от дейността им. Компетентното съдействие при взаимоотношенията с данъчните органи е съществено и препоръчително за всеки данъкоплатец, особено като се има предвид че данъчни спорове понякога възникват от некоректно приложение на данъчните норми от страна на администрацията или просто от различия между реалните бизнес практики и данъчната практика.

Ние ще представляваме вашата компания пред Националната Агенция за Приходите по време на данъчни ревизии и насрещни проверки, и по този начин, ще съдействаме за изграждането на един по-структуриран имидж на вашия бизнес пред данъчната администрация. Заедно с вас ще създадем и приложим план относно съответната данъчна ревизия и ще учавстваме в дискусиите и евентуални спорове с данъчните органи.

Ние ще ви предложим и юридическа защита пред данъчната администрацията и в съда в случай на евентуални негативни решения на данъчните органи в резултат от данъчната ревизия. Нашите данъчни адвокати ще ви представляват в хода на административно и съдебно обжалване на ревизионни и други актове на органите на НАП, включително и процесуално преставителство пред компетентния съд.

Богатият ни опит в представителство на нашите клиенти пред данъчните органи и съда в комбинация с добрите ни контакти с данъчната администрация, могат да увеличат значително шансовете ви за положителен краен резултат.